.: Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

.: Koszyk Realizuj zamówienie

.: Oferta

Regulamin sklepu 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w skepie internetowym  prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dostawy-herbaty.pl.

 

Sprzedającym jest firma HERTEX Jarosław Kotkowski Dystrybutor Znanych Marek z siedzibą w Zakrzew 55D , 26-652 Zakrzew, numer identyfikacji podatkowej: 9482116986, Regon: 672767250, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zakrzewa w dniu 28.02.2011r. pod numerem 2510/11.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

-pod numerem telefonu: 606 824 452

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: hertex@dostawy-herbaty.pl

 

* Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze skepu internetowego dostępnego pod adresem www.dostawy-herbaty.pl.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy www.dostawy-herbaty.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w tym sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem e-mail oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przykładowa przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 19.0, Chrome w wersji co najmniej25.0.1364.97, Opera w wersji co najmniej 12.14

* Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane a stronie internetowej www.dostawy-herbaty.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/ telefonicznie/ drogą e-mail lub fax.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu , adres e-mail oraz Nip w przypadku żądania faktury. 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Firma HERTEX Jarosław Kotkowski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów korzystających z portalu www.dostawy-herbaty.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych(Dz.U.2002.101.926) i przetwarzania ich tylko w celu realizacji zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

* Koszty i termin wysyłki

1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej  w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków pieniężnych przy opcji "płatność przelewem" na podane konto bankowe, lub od momentu potwierdzenia zamówienia przy opcji " za pobraniem"( gotówką przy odbiorze towaru), lub przy wyborze 14-dniowego terminu płatności( tylko dla Instytucji Państwowych).

2. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi na podstronie Sklepu "Wysyłka i płatności".

3. Podane koszty dostawy obowiązują tylko na terenie Polski.

*Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy której umowa dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wraz z dowodem zakupu.

4. Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Kupującego.

5. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedający zwróci  Kupującemu całą kwotę realizowanej umowy w ciągu 14 dni.

* Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie.

2. Reklamacje należy składać na adres firmy HERTEX Jarosław Kotkowski Dystrybutor Znanych Marek 26-652 Zakrzew, Zakrzew 55D.

3. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Firma HERTEX Jarosław Kotkowski rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.

 * Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz.U.2000 nr 22 poz.271 ), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93)

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowe zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296).